Intro til C0-C6 mærkning

C-mærkning er en bestemmelse, hvor man opdeler droner ud fra deres vægt og egenskaber. Mærkningen går fra C0 til C6 og er kort skitseret herunder. Såfremt man vil gå i dybden, kan der henvises til lovgivningen her: Ny EU lovgivning
Vær opmærksom på, at droner som kan købes i dag (juli 2021), endnu ikke er C-mærkede. Der er derfor lavet en parallel lovgivning, legacy-droner, som er gældende frem til sommeren 2023.

Krav til UAS, droner i klasse C0

 • Have en vægt på under 250 gram
 • Have en max hastighed på 19 ms
 • Bør have beskyttelse omkring propeller for at beskytte mod skade på personer
 • Have en maximal afstand på 50 meter fra fjernpilot
 • Skal være eldrevet, hvor spænding ikke må overstige 24 volt
 • Have en ”Return to home” funktion i tilfælde af tab af radioforbindelse
 • Skal være udstyret med et system der begrænser højden til 120

Krav til UAS, droner i klasse C1

 • Have en vægt på under 900 gram
 • Må ikke have flyveegenskaber og ydeevne, der kan overføre mere end 80 joule ved sammenstød mod hoved
 • Have en maximal hastighed på 19 ms
 • Bør have beskyttelse omkring propeller for at beskytte mod skade på personer
 • Have en maximal afstand på 50 meter fra fjernpilot
 • Skal være eldrevet, hvor spænding ikke må overstige 24 volt
 • Have en ”Return to home” funktion i tilfælde af tab af radioforbindelse
 • Skal være udstyret med et system, der begrænser højden til 120 m
 • Skal være udstyret med fjernidentifikation, som tillader læsning af UAS operatør, serienummer, geografisk position og pilotens geografisk position
 • Skal være udstyret med geo-awareness-system, der kan indlæse lokale luftrumsrestriktioner og som kan advare pilot ved overtrædelse af restriktioner
 • Skal være udstyret med lys, så UAS tydeligt kan ses dag og nat

Krav til UAS, droner i klasse C2

 • Have en vægt på under 4 kg
 • Bør have beskyttelse omkring propeller for at beskytte mod skade på personer
 • Skal være eldrevet, hvor spænding ikke må overstige 48 volt
 • Have en ”Return to home” funktion i tilfælde af tab af radioforbindelse
 • Skal være udstyret med et system, der begrænser højden til 120 m
 • Skal med et klart signal advisere fjernpilot om lav batteri tilstand
 • Skal være udstyret med fjernidentifikation, som tillader læsning af UAS operatør, serienummer, geografisk position og pilotens geografisk position
 • Skal være udstyret med geo-awareness-system, der kan indlæse lokale luftrumsrestriktioner og som kan advare pilot ved overtrædelse af restriktioner
 • Radioforbindelsen til styring af UAS skal være krypteret og må ikke kunne hackes
 • Skal være udstyret med en fartbegrænsning, der kan begrænse hastighed til max 3 ms
 • Skal være udstyret med lys, så UAS tydeligt kan ses dag og nat

Krav til UAS, droner i klasse C3

 • Have en vægt på under 25 kg
 • Skal være eldrevet, hvor spænding ikke må overstige 48 volt
 • Have en ”Return to home” funktion i tilfælde af tab af radioforbindelse
 • Skal være udstyret med et system, der begrænser højden til 120 m
 • Skal med et klart signal advisere fjernpilot om lav batteri tilstand
 • Skal være udstyret med fjernidentifikation, som tillader læsning af UAS operatør, serienummer, geografisk position og pilotens geografisk position
 • Skal være udstyret med geo-awareness-system, der kan indlæse lokale luftrumsrestriktioner og som kan advare pilot ved overtrædelse af restriktioner
 • Radioforbindelsen til styring af UAS skal være krypteret og må ikke kunne hackes
 • Skal være udstyret med en fartbegrænsning, der kan begrænse hastighed til max 3 ms
 • Skal være udstyret med lys, så UAS tydeligt kan ses dag og nat.

Krav til UAS, droner klasse C4 ( tøjret droner )

 • Have en vægt på under 25 kg
 • Må ikke kunne styres autonomt

Krav til UAS klasse C5

Krav til UAS klasse C6

Krav til UAS klasse C5

 • Skal overholde Standardscenarie 2 (STS-02)
 • Skal overholde samme krav som under C3, på nær afsnit 2, 7 og 10
 • Må bruges ifm. BVLOS flyvning i maximal afstand på 2 km
 • Må højst have en hastighed på 50 ms

Skema

 • verify the CE mark on the UAS and the presence of the EU declaration of conformity in the package;
 • verify that the declaration of conformity refers to R945 and bears the drone serial number.
 • verify that the drone provides the following:
  C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6
A maximum weight below 250 X            
A maximum weight below 900   X          
A maximum weight below 4 kg     X        
A maximum weight below 25 kg       X X X X
A low speed mode < 3 m/s , excepted for fixed-wing     X        
A low speed mode < 5 m/s), unless tethered           X  
An indication Of the noise emission   X X X   X X
A direct remote identification function   X X X   X X
A geo-awareness function   X X X      
A low-battery warning   X X X   X X
A flight termination system, unless tethered           X X
A geo-caging function             X
Information Of drone position, speed and altitude           X X