Droneregler – Made easy

Certificering

Er påkrævet e.g. dronetegn, kompetencecertifikat / dronebevis*

Registrering

Droneoperatøren skal registreres, hvis dronen er over 249 g eller har kamera.

Forsikring

Minimum sum er 0,75 mio.SDR. Undtaget er droner under 250 g og med 19 m/s tophastighed.

120 m

Er max højde over jorden.

15 år

Er minimums alder, eller i følge med en voksen der har kompetencecertifikat.
(16 år for EU).

Synsfelt

Hav altid dronen indenfor synsfelt (VLOS)

Hegn

Ingen overflyvning over hæk/hegn/mur til privat ejendom.

Natflyvning

Dronen skal have nedadrettet grønt blinkende lys.

Naturreservat

Ingen flyvning i støjfølsomme naturområder uden dispensation.

2 km

Fra redningshelikopterområde (HEMS).*

5 km

Fra banerne til en lufthavn.**

8 km

Fra banerne til en militær lufthavn.***

70 km/t

Veje må kun overflyves, hvis de har en fartgrænse på <= 70 km/t.

Overflyvning

Af uvedkommende mennesker og især forsamlinger er ikke tilladt (se vægtklasser for detaljer).

300 m

Fra militære områder, fartøjer og militært bevogtede residenser.

150 m

Fra indsatsområder.

2,5 m

Afstand fra bolig der ikke er omgivet af hegn/hæk/mur.

150 m

Fra kongehuset, Christiansborg, Marienborg, ambassader, politi, kolonne 3 og kriminalforsorgen.

15 m

Fra jern- og bybaner.

+15 m

Overflyvning af objekter over 105 m med +15 m og indenfor 50 m horisontalt (efter anmodning).

5 m

Fra strømførende Luft-ledninger.

+300 m

Mindste afstand til Søværnets skibe

 

Forkortelse Betydning Oversættelse
ATC. AIR traffic Control Flyveledelse der Dirigerer og kontrollerer lufttrafik
AIP Aeronautical Information Publication. Hvert lands luftfarts ‘Bibel’
ATC Air Traffic Control Flyveledelse
CTR Kontrolzone Et område omkring en større lufthavn hvor bemandede fly skal have tilladelse til at flyve
IMU

https://scoutrobotics.dk/blog/7-blog/67-imu-balancenerven-i-en-drone

Dronens hjerne
ECS Electronics speed control Enhed der styrer motorernes omdrejninger
     

REGLER I FORHOLD TIL STARTVÆGT

A1: under 0,5 kg
Med dronetegn, online teoriprøve.

Fjernpiloten må ikke overflyve personforsamlinger, og denne skal flyve et sted, hvor man med rimelighed må forvente, at uvedkommende personer ikke vil blive overfløjet. I tilfælde af uventet overflyvning af uvedkommende personer er det fjernpilotens ansvar at reducere tidsrummet for flyvningen mest muligt.

OMRÅDER PÅ DRONELUFTRUM.DK

Rød: Flyvesikringskritisk-område
Droneflyvning er ikke tilladt medmindre du har fået tilladelse fra TBST.

* Fra 2 til 1 kilometer makshøjde 50 meter med A2 Kompetence certifikat

**Fra 5 til 3 kilometer maks højde 40 meter og fra 3-2 km maks højde 30 meter med A2 Kompetence certifikat

***Fra 8 til 3 kilometer makshøjde 40 meter og fra 3-2 km. maks højde 30 meter med A2 Kompetence certifikat

Gul: Restriktions-område
Droneflyvning er tilladt så længe det ikke er aktivt. Kun omkreds = ikke aktivt. Gult fyld = Aktiv senere i dag.

Orange: Opmærksomheds-område

Droneflyvning er tilladt, men du skal udvise særlig opmærksomhed før, under og efter droneflyvning.

Blå: Sikringskritisk-område
Droneflyvning er ikke tilladt medmindre du har fået tilladelse fra TBST eller fra Forsvarskommandoen.

Grøn: Natur-område
Droneflyvning er ikke tilladt medmindre du har fået tilladelse fra TBST eller udfører opgave for forvalter af området.